0

03.10.2013 Zmarł Dr hab. Józef Barański

Dr hab. Józef Barański

Dr hab. Józef Barański

Z przykrością informujemy, że w czwartek wieczorem mając 72 lata zmarł wybitny historyk dr hab. Józef Barański. Dr hab. Józef Barański prowadził zajęcia z filozofii, historii wychowania. Prowadził również  seminaria dyplomowe i magisterskie.

 

 

 

Garść informacji w WIELKIM skrócie.

Kariera zawodowa:

 • tytuł magistra historii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (1969),
 • nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku (1970 – 2007),
 • stopień doktora nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski (1980),
 • wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (od 1994),
 • wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (2005 – 2007),
 • stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2011).

Funkcje, które pełnił Dr hab. Józef Barański :

 • Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. S. Staszica w Płońsku (1974 – 1991)
 • Doradca metodyczny nauczycieli historii w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie (1991- 2000)
 • członek Stowarzyszenia Autorów Polskich,
 • członek Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego w Warszawie,
 • członek Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego w Ciechanowie.

Najważniejsze publikacje:

 • Płońsk i okolice w okresie powstań narodowych, Płońsk 1991
 • Józef Piłsudski – wielkość i legenda, Płońsk 1994 Książę Józef Poniatowski, Płońsk 1996
 • Dzieje Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku 1945-2006, Płońsk 2006
 • Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym w latach 1815-1864, Pułtusk 2010

 Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 7 października o godz. 13.00 w kościele parafii św. Maksymiliana Kolbe.

info. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
fot. Zespół Szkół nr1 w Płońsku

Głos Płońska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.