0

Pożytek publiczny – komu ile?

W ratuszu podpisano umowy na wsparcie zadań publicznych w 2017 r.
Poniżej nazwy zadań i kwoty przyznanych dotacji:

Pożytek publiczny Płońsk 2017

 

Międzyszkolny Klub Sportowy „DURASAN” Płońsk – 67 000,00 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce

Pływacki Uczniowski Klub Sportowy „Płońsk” – 12 000,00 zł
– rozwijanie umiejętności pływania (szkolenie sportowe w pływaniu)

Płońskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego „IMPAS” w Płońsku – 2 000,00 zł
Organizacja turniejów brydża sportowego

Uczniowski Klub Sportowy KARATE-DO – 6 000,00 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży z nastawieniem na kształtowanie umiejętności w zakresie samoobrony (w tym np. organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego z elementami sportów samoobrony)

Płońskie Towarzystwo Siatkówki – 15 000,00 zł
Prowadzenie zajęć sportowych z piłki siatkowej

Uczniowski Klub Sportowy „RUTKI Płońsk” – 10 000,00 zł
Udział we współzawodnictwie sportowym w ramach ligi piłki siatkowej, ogólnopolskich turniejach (w tym np. organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego)

Dziewczęca Akademia Futbolu Płońsk – 20 000,00 zł
Udział w zawodach i wspieranie procesu treningowego dziewcząt w piłce nożnej

Klub Sportowy „OLD-BOY Płońsk – 5 000,00 zł
Zagospodarowanie czasu wolnego wśród dorosłych mieszkańców miasta poprzez uprawianie sportu

Płońska Akademia Futbolu – 120 000,00 zł
Prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem ” – 8 000,00 zł

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo – 8 000,00 zł

Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie – 2 000,00 zł
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób poprzez wsparcie żywnościowe

Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk – 5 000,00 zł
Organizacja harcerskiej akcji letniej (w różnych formach)

Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk – 10 000,00 zł
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej poprzez organizację obchodów rocznic, świąt państwowych związanych z historią kraju, regionu oraz innych imprez dotyczących ww. zadania

Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk – 8 000,00 zł
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie oraz rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej poprzez organizację wycieczek historycznych

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła – 7 000,00 zł
Organizacja warsztatów plastycznych, zajęć dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

(info i zdjęcie UM w Płońsku)

Głos Płońska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.